OSV-Consult
Освіта за кордоном ukr ru Вконтакте
Освіта в Норвегії


Система освіти в Норвегії побудована на принципах рівного доступу до освіти, гармонійного розвитку особистості, відповідальності та взаємоповаги учасників навчального процесу.

В системі освіти в Норвегії домінує державний сектор. Переважна більшість шкіл є державними. Частка приватних шкіл в країні складає менше 5 % від загальної кількості. Навчання у всіх державних навчальних закладах системи початкової, середньої та вищої освіти є безкоштовним. Питаннями освіти в Норвегії займається міністерство освіти і науки. Витрати Норвегії на освіту складають понад 6 % внутрішнього валового продукту країни.

Важливою подією в освітньому житті країни стала реформа освіти 1994 року, яка привела до якісних і кількісних змін в системі освіти: суттєво зросла кількість випускників старших шкіл, покращилася сама якість освіти, відбулася поступова гуманізація навчального процесу.Дошкільна освіта в Норвегії

Головні функції закладів дошкільної освіти в Норвегії полягають в соціалізації дитини, сприянні гармонійному інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку дитини. Групи в дитячому садочку є невеликими, як правило, до 10-12 дітей в групі, при цьому в кожній групі працює одночасно чотири вихователя, це забезпечує добрий догляд за дитиною. Значна частина дитячих садочків є приватними. Питання фінансування дошкільних закладів вирішуються місцевими громадами – комунами. Фінансову підтримку можуть отримувати як громадські, так і приватні дитячі дошкільні заклади. Вартість перебування дитини в дитячому садочку визначається розмірами прибутку родини. В Норвегії прийнято дуже рано віддавати дитину до дитячого садочку. Починати відвідувати дитячий садок дитина може у віці одного року.

Шкільна / середня освіта в Норвегії

Повна шкільна освіта в Норвегії триває 13 років, з них 10 років є загальнообов’язковими. З 1 по 7 клас триває навчання в початковій школі, з 8 по 10 клас триває навчання в середній школі, з 11 по 13 клас – в старшій школі. Навчання в старшій школі не є обов’язковим. Навчання в початковій школі розпочинається дитиною в шість років.

Початкова школа (1 – 7 класи)

Навчання учня в 1-4 класах початкової школи мало чим відрізняється від перебування дитини в дитячому садку. На цьому етапі домінує ігрова форма навчання. Норвежці вважають, що, насамперед, дитині має бути цікаво і весело на заняттях в школі. Навчання в 1-4 класах поділяється не на предмети, а на теми. З 5 класу заняття проходять вже за окремими предметами. Навчальна програма побудована так, щоб забезпечити поступове оволодіння матеріалом, при цьому наголос робиться на тому, щоб матеріал зацікавив дитину. Взагалі вся норвезька школа орієнтується на таку освіту, яка може бути використана в подальшому в буденному житті. До сьомого класу оцінки учням не ставляться. Домашні завдання в початковій школі практикуються в доволі незначних обсягах.

Середня школа (8-10 класи)

В середній школі, яка є останньою ланкою обов’язкової освіти в Норвегії, навчальний процес поповнюється новими навчальними дисциплінами. На відміну від початкової школи в середній школі існує система оцінювання знань, а саме шестибальна система оцінювання. Навчальні програми середньої школи значною мірою направлені на отримання таких знань, які можуть бути використані на практиці. Іноді критикують середню освіту в Норвегії за надмірну “спрощеність” навчальних програм, особливо програм з природничих дисциплін. Однак підхід норвежців до організації навчального процесу не є недоглядом, а швидше вказує на здоровий прагматизм, який панує в системі середньої освіти Норвегії. Середня школа готує до життя, а не до науки. Останнім займається старша школа.

Старша школа (11-13 класи)

Навчання в старшій школі не є обов’язковим. В старшій школі існує два відділення: академічне і професійне. На академічному відділенні протягом 3 років готуються до вступу до вищого навчального закладу (університету). На професійному відділенні протягом двох років опановують певну професію. Заняття на академічному відділенні йде в напрямку зменшення обов’язкових предметів та збільшення предметів на вибір. На першому році навчання в старшій школі більшість предметів є обов’язковими, на другому році кількість обов’язкових предметів і предметів за вибором вирівнюється, на третьому році переважають предмети за вибором, тобто в старшому класі учні в основному готують себе до подальшого навчання у вищому навчальному закладі. Переважна більшість випускників старшої школи вступає до університетів Норвегії.

Вища освіта в Норвегії

Норвегія

Освіта в Норвегії

Середня освіта

Вища освіта

Вищі навчальні заклади

Наукові дослідження

Стажування

Мовні курси

Мовні сертифікати

Cтипендії та гранти

Студентська віза

Робота і навчання