OSV-Consult
Освіта за кордоном ukr ru Вконтакте
Освіта в Іспанії


Освіта в Іспанії є обов’язковою на рівні базової та середньої школи у віці від 6 до 16 років. В країні можна безперешкодно та безкоштовно отримати середню освіту в державних начальних закладах. В приватних школах навчання є платним або повність, або частково. Частина плати за навчання в приватних школах може покриватися за рахунок держави. Частина шкіл в системі середньої освіти в Іспанії підтримується католицькою церквою, зокрема за рахунок церкви може відбуватися повне або часткове фінансування школи. Взагалі католицька церква традиційно відграє потужну роль в іспанському суспільстві. Навчання у вищих навчальних закладає є платним, незалежно від форми власності навчального закладу.

Система освіти Іспанії:

І. Дошкільна освіта в Іспанії

В дошкільних закладах країни діти можуть перебувати у віці від 2 до 6 років. Дошкільну освіту можна отримувати як в державних, так і в приватних дошкільних закладах (ясла, дитячі садки). Перебування дітей в державних дошкільних закладах є безкоштовним. В Іспанії доволі рано дітей починають готувати до школи, така підготовка розпочинається вже у віці 3-4 років. Особлива увага надається читанню та письму.ІІ. Шкільна / середня освіта в Іспанії

Хоча навчання в державних школах є безкоштовним, потрібно все ж оплачувати, як правило, вартість підручників, в Іспанії вартість підручників досить висока. Потрібно заплатити кілька сотень євро для того, щоб забезпечити дитину всіма підручниками на один навчальний рік, однак якщо батьки не мають достатньо коштів, то підручники можуть видати в тимчасове безкоштовне користування.

В іспанських школах на рівні базової та середньої (обов’язкової) школи можна переходити з одного класу в інший при наявності однієї або двох заборгованостей з навчальних предметів. У цілому вимоги в початковій і середній (обов'язковій) школі є значно менш формальними, ніж у старшій школі. Взагалі у шкільній освіті країни практика повторного навчання в тому ж класі є досить поширеною.

Система шкільної освіти в Іспанії підпорядкована міністерству освіти країни. На місцевому рівні шкільні питання курируються місцевими управліннями освіти. Так, зарахування учня до державної школи відбувається через місцеве управління освіти.

Навчальний рік, який триває з 1 вересня до 31 травня, складається з трьох частин (триместрів). Система оцінювання і контролю не передбачає ведення учнем щоденників, у школі існує десятибальна система оцінювання знань учнів. По закінченню триместру учневі видається табель з оцінками. Домашні завдання в іспанських школах учням задаються в порівняно невеликому обсязі.

Шкільна освіта в Іспанії отримується на трьох рінях. Першим рівнем шкільної освіти є базова школа, в якій навчаються у віці від 6 до 11 років. У всіх п’яти класах базової школи один вчитель викладає всі предмети. В базовій школі у віці 8 років починають вивчати одну іноземну мову. Основна увага на цьому рівні надається загальному розвитку дитини та підготовці до навчання на вищих рівнях шкільної освіти.

Другим рівнем шкільної (середньої) освіти в Іспанії є навчання в середній школі, таке навчання триває чотири роки, у віці від 11-12 до 15-16 років. Середня школа, як і базова школа, для учнів у віці до 16 років є обов’язковою. В середній школі кожен предмет викладається окремим вчителем. Характерною особливістю середніх шкіл є поєднання кількох навчальних предметів в один предмет. По завершенню середньої школи учні складають іспит, успішність складання якого є підставою для подальшого навчання на наступному рівні в старшій школі.

Третім рівнем шкільної (середньої) освіти в Іспанії є старша школа, яка в країні називається бачілерато. Навчання на цьому рівні триває три роки. На цьому рівні можна отримати також і професійну підготовку. На третьому році навчання у старшій школі учні обирають спеціалізацію, за якою в подальшому буде продовжено навчання у вищому навчальному закладі (університеті). По закінченню старшої школи учень складає іспит, який одночасно є підставою для прийняття в університет.

ІІІ. Вища освіта в Іспанії

Іспанія

Середня освіта

Вища освіта

Вищі навчальні заклади

Наукові дослідження

Стажування

Мовні курси

Мовні сертифікати

Cтипендії та гранти

Студентська віза

Робота і навчання