Контакти: fedorchenko_jura@ukr.net

Персональний сайт Юрія Федорченка

Монографії:

Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму, 1997 - 2004.

Статті:

Філософія

До проблеми Я трансцендентальної апперцепції, 1999.

Проблема субстантивації конституентів та ідеї розуму, 1999 // Філософська думка. – К.,2006, №1. – С.25-39.

Предмет і його первісне ядро, 2000 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.59. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.38-42.

Предмет і предикативний досвід, 2000 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.61. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.135-138.

Про поняття конституент, 2002 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.56. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.50

Трансцендентальна дедукція як експлікація структури судження: інтенсіональне витлумачення дедукції, 2003 // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Вип.11, зб.наук.праць. – К., 2004. – С.65-72.

Дедукція ідей розуму і проблема єдності трансцендентальної дедукції, 2003 // Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. – К., 2004. – С.56-66.

Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2005.

“Критика чистого розуму” як трактат про метод. (Про можливість академічного перекладу “Критики чистого розуму” українською мовою, 2006.

Проблема повноти таблиці категорій, 2006.

Філософія та ідея університету. До питання викладання філософії у вищих навчальних закладах України, 2007.

Метафізика і система категорій, 2007.

Філософія в сучасному світі, 2008.

Аналітичні і синтетичні судження, 2008.

Формальна і трансцендентальна логіка, 2008-2010.

Кантівський шлях до таблиці категорій, 2008-2014 (анотація).

Кантівська таблиця суджень та вчення про судження в німецькій логіці 18 століття, 2008-2014 (анотація).

Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій, 2010-2014(анотація).

Метафізична дедукція категорій, 2010-2014(анотація).

Діалог між математиком і філософом. До питання викладання філософії в українських університетах, 2015.

Про філософський текст, 2015.

Попередні зауваження про так звану “клаптикову теорію” походження “Критики чистого розуму” , 2015.


Про освіту та її реформування

Експертне обговорення чи профанація // Освітня політика. – 21.11.2014

Про створення системи противаг у вищій освіті та дорожню карту освітньої реформи // Освітня політика. – 06.12.2014.

Про фінансування системи освіти в Україні // Освітня політика. – 29.01.2015.

Реформа вищої освіти: компроміс стейкхолдерів // Критика. – 27.03.2015.

Спроба концептуального осмислення системи освіти та її підсистем – 04.04.2015.

“Гра в бісер” чи освітній консалтинг?// Освітня політика. – 19.04.2015.

Про ситуацію довкола формування Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти// Освітня політика. – 14.06.2015.

Кадрова політика у вищій школі та освітній моніторинг// Освітня політика. – 30.07.2015.

Про розбудову системи забезпечення якості вищої освіти в Україні// Освітня політика. – 31.08.2015.

Про новий “Порядок (безпорядок?!) затвердження рішень про присвоєння вчених звань”// Освітня політика. – 16.09.2015.

Антропоцентризм в освіті та законотворення – 26.09.2015.

Дисертаційне дослідження в Україні: абсурдність та приниження // Освітня політика. – 19.10.2015.

Про автономію українських ВНЗ у світлі нових законодавчих ініціатив // Освітня політика. – 25.11.2015.

Про систему оцінювання в середній та вищій школі // Освітня політика. – 29.12.2015.

Про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні // Освітня політика. – 29.01.2016.

Про моніторинг якості вищої освіти в світлі нових міністерських ініціатив // Освітня політика. – 24.02.2016.

Як врятувати реформу вищої освіти? // Освітня політика. – 22.03.2016.

Про незалежні установи із забезпечення якості вищої освіти // Освітня політика. – 28.04.2016.

Про реформу системи фінансування вищої освіти // Освітня політика. – 22.05.2016.


Рецензії та відгуки

Райх Клаус. Повнота кантівської таблиці суджень, 2010.

Michael Wolff. Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel.

Відгук на автореферат дисертації Секунданта Сергія Григоровича “Нормативно-критичні підстави епістемології Г. В. Ляйбніца” на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика