Кант і трансцендентальна філософія
Kant and Transcendental Philosophy
На головну

Home
Про проект

About Project
Анонси

Events Calendar
Корисні посилання

Useful links
Персоналії

Personalities
Публікації

Publications
Коментарі

Commentaries
Переклад

Translation
Рецензії

Reviews
Бібліотека

Library

 

Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму

Зміст

Вступ
Розділ 1. Конституент як трансцендентально-апріорний спосіб покладання предмета у досвіді
1.1. Про поняття „конституент”
1.2. Конституент і активність
1.3. Конституент і синтез
1.4. Я трансцендентальної апперцепції як первісний конституент досвіду
1.5. Категорії як конституенти
Розділ 2. Трансцендентальна дедукція категорій і проблема предметності
2.1.Трансцендентальна дедукція як експлікація структури судження
2.2. Поняття предмет, об’єкт, річ

2.3. Предмет і його первісне ядро

2.4. Предмет і предикативний досвід
Розділ 3. Трансцендентальна дедукція ідей і проблема предметності
3.1. Трансцендентальна дедукція ідей розуму і категорій розсудку: єдність і відмінність їх проведення
3.2. Трансцендентальна дедукція ідей і схематизм
3.3. Трансцендентальна дедукція ідей і структура умовиводу розуму
3.4. Трансцендентальна дедукція і подвійний смисл ідей розуму
3.5. Квазі-предметність ідеї і трансцендентальний предмет
3.6. Проблема субстантивації конституентів і ідеї розуму
Висновки
Література