Кант і трансцендентальна філософія
Kant and Transcendental Philosophy
На головну

Home
Про проект

About Project
Анонси

Events Calendar
Корисні посилання

Useful links
Кантівське Товариство в Україні
Персоналії

Personalities
Коментарі

Commentaries
Переклад

Translation
Рецензії

Reviews
Бібліотека

Library

 

ПУБЛІКАЦІЇ / PUBLICATIONS:

Монографії / Monographs:

Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму.


Статті / Articles:

До проблеми "Я" трансцендентальної апперцепції.

Проблема субстантивації конституентів та ідеї розуму, 1999 // Філософська думка. – К.,2006, №1. – С.25-39.

Предмет і його первісне ядро, 2000 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.59. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.38-42.

Предмет і предикативний досвід, 2000 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.61. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.135-138.

Про поняття конституент, 2002 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.56. – К.: ВЦ «Київський університет», 2003. – С.50

Трансцендентальна дедукція як експлікація структури судження: інтенсіональне витлумачення дедукції, 2003 // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Вип.11, зб.наук.праць. – К., 2004. – С.65-72.

Дедукція ідей розуму і проблема єдності трансцендентальної дедукції, 2003 // Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. – К., 2004. – С.56-66.

Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму. Автореферат.

“Критика чистого розуму” як трактат про метод. (Про можливість академічного перекладу “Критики чистого розуму” українською мовою.

Проблема повноти таблиці категорій.

Метафізика і система категорій.

Аналітичні і синтетичні судження.

Формальна і трансцендентальна логіка.

Кантівський шлях до таблиці категорій (анотація).

Кантівська таблиця суджень та вчення про судження в німецькій логіці 18 століття (анотація).

Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій (анотація).

Метафізична дедукція категорій (анотація).

Попередні зауваження про так звану “клаптикову теорію” походження “Критики чистого розуму”