ОСВІТНІЙ КОНСАЛТИНГ OSV-CONSULT ОСВІТА ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ
Новини Аналітика Законодавство про вищу освіту Вища освіта в Україні Освіта за кордоном Іноземні мови

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 15.10.2014 № 1172

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

І. Загальні положення

II. Організація прийому до вищих навчальних закладів

III. Вимоги до рівня освіти вступників

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

VII. Організація і проведення конкурсу

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

ІX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

XІ. Зарахування за співбесідою

XIІ. Зарахування поза конкурсом

XІІІ. Право на першочергове зарахування

XІV. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

XV. Надання рекомендацій для зарахування

XVІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

XVІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVІІІ. Наказ про зарахування

XІХ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

XX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

XXІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів