Кант і трансцендентальна філософія
Kant and Transcendental Philosophy
На головну

Home
Про проект

About Project
Анонси

Events Calendar
Корисні посилання

Useful links
Персоналії

Personalities
Публікації

Publications
Коментарі

Commentaries
Переклад

Translation
Рецензії

Reviews
Бібліотека

Library

 

Федорченко Юрій

Коментарі до “Критики чистого розуму”

Структура проведення метафізичної дедукції категорій у першій главі Аналітики понять “Критики чистого розуму”

Про структуру метафізичної дедукції категорій можна говорити в двох аспектах. По-перше, як про структуру тексту метафізичної дедукції категорій в “Критиці чистого розуму ” Канта; по-друге, як про структуру доказу метафізичної дедукції категорій як такої, перший аспект ми називатимемо історико-філософським, другий – проблематичним. Ці два аспекти тісно переплетені, проблематичний аспект передбачає прояснення історико-філософського аспекту. Прояснення кожного з аспектів має самостійне значення і є важливим для розуміння природи метафізичної дедукції категорій в цілому. Прояснення кантівського тексту має не лише історико-філософське значення, воно потребується для прояснення самої проблематики метафізичної дедукції та формулювання її вихідних засад, з яких може і має виходити дослідник. Власне ми або приймаємо кантівські положення щодо метафізичної дедукції, або їх відхиляємо, пропонуючи власні, але в будь-якому разі ми маємо визначитися з нашим відношенням до кантівського проведення метафізичної дедукції, тобто запропонованого ним способу отримання таблиці категорій.

То ж якщо ми говоримо про перший (історико-філософський) аспект, то слід виходити з того, що метафізична дедукція категорій і “ Керівництво для відкриття всіх понять чистого розсудку” у Канта є по суті одним і тим же. Відповідно ми маємо, насамперед, проаналізувати першу главу “Аналітики понять”. Вона містить в собі окрім коротенького введення, три секції: І секція “Про логічне застосування розсудку взагалі”, ІІ секція “Про логічну функцію розсудку в судженні” §9 та ІІІ секція “Про чисті поняття розсудку або категорії” §10, до третьої секції також мають бути віднесені §§11-12, які також слід розглядати як додаткові роз’яснення до §10.